Alla människor är lika mycket värda. Det betyder att vi också har samma rättigheter, oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån. Det är det som är Global Respekt.

Det här handlar om mänskliga rättigheter, och då i synnerhet de rättigheter som är kopplade till arbetslivet. Det är inte bara ett mål. Det är framför allt ett kraftfullt redskap för att bekämpa fattigdomen i världen.

Vi lever i en tid då stora institutioner talar om möjligheten att klara de stora världsproblemen som svält, fattigdom, allvarliga sjukdomar och orättvisor. Detta diskuteras inte bara i FN utan även i t ex handelsorganisationen WTO och Världsbanken. Men ofta fokuseras samtalen på nödvändigheten av ekonomisk tillväxt i fattiga länder. Vi tror inte att det räcker. Människor måste ha grundläggande ekonomiska och sociala rättigheter för att en förändring ska vara möjlig.

Vad vill Global Respekt?

En förutsättning för att den materiella situationen för människor ska förbättras över hela världen är att rättigheterna i arbetslivet stärks, t ex genom att fler har möjlighet att bilda fackföreningar och sluta kollektivavtal.

Först då får människor de redskap de behöver för att själva förändra sin situation. Detta vill vi sprida kunskap och medvetenhet kring.

Verktyg är främst studiecirklar, tryckt material, seminarier och den hemsida som du just nu är inne på.

Vad är Global Respekt?

Global Respekt vänder sig till alla med ett intresse för globaliseringsfrågor.

Vad är egentligen fattigdom?

Fattigdom är ett svårt begrepp som är relativ och betyder olika för olika personer. Oftast så mäter vi just relativ fattigdom, alltså människors fattigdom i jämförelse med majoriteten av befolkningen i den population de lever i. Att vara fattig i Sverige innebär inte samma levnadsstandard som fattigdom i tex pakistan.

Men oavsett relativ fattigdom eller ej, så finns det många som lever i extrem fattigdom. Då saknas grundläggande behov, så som mat, vatten och någonstans att bo. Enligt FNs definition innebär det att man har mindre än 1,9 dollar om dagen att överleva på. Det är en verklighet för 10% av världens befolkning. Relativt till Sverige är fattigdomen enorm. Vi har resurser i världen, men de är väldigt snedfördelade.

Funktionsnedsättningar

I sverige finns det möjligheter till olika typer av hjälp om man lever med en funktionsnedsättning. Det största ansvaret för att man får rätt hjälp ligger på kommunen. Kommunerna har ett ansvar att tillhandahålla personlig assistans, men brukarna är inte tvungna att använda sig av kommunens assistans. Brukaren kan även välja ett privat assistansbolag som då får ersättning från kommunen eller försäkringskassan. Det viktiga är att brukaren aldrig ska ha några kostnader för sin personliga assistans.

Www.carelli.se är ett assistansbolag med personlig assistans i malmö och hela Skåne. De är ett privat assistansbolag som du kan välja för din personliga assistans. Fördelen med att anlita ett privat assistansbolag jämfört med kommunen är många. Du har ofta mycket större möjlighet att påverka hur du vill ha din assistans och hur din assistansersättning ska användas. Kontinuiteten för dig som brukare är mycket bättre. Du bör absolut kolla upp dina alternativ med ett privat assistansbolag för din personliga assistans.