Vad är global respekt? Med global respekt så strävar vi efter allas lika värde och värdiga levnadsförhållanden för alla invånare på planeten jorden.

Tyvärr så klasskillnaderna mellan jordens invånare enorma. Vänta exploaterar invånare i fattiga länder. Vårt konsumtionssamhälle bygger på att andra lever i ovärdiga förhållanden. Detta vill vi göra skillnad på.

Du som konsument och världsmedborgare kan faktisk göra skillnad genom aktiva val. Vi informerar om systemet som du är en del av. Vi värnar för att stärka arbetsrätten världen över. Vi utbildar och tillsammans kan vi göra skillnad.